Edukacja

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020, którego budżet to ponad 14 mld euro. Opiera się on na osiągnięciach edukacyjnych wielu europejskich państw – 28 należących do Unii Europejskiej i kilku spoza niej. Przez 6 lat weźmie w nim udział 2 mln studentów, a ogółem aż 4 mln osób. Dzięki programowi Erasmus+ 125 tys. szkół, organizacji i instytucji oświatowych połączy się. Erasmus+ składa się z akcji specjalnych – Jean Monnet, Sport oraz trzech akcji głównych: 1. mobilność edukacyjna; 2. współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; 3. wsparcia w reformowaniu polityk.


Adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

E-mail: kontakt@frse.org.pl

Telefon: +48 22 463 10 00

WWW: erasmusplus.org.pl