Usługi

FrankowaPomocPrawna.pl

FrankowaPomocPrawna.pl to biuro znajdujące się we Wrocławiu przy ulicy Pięknej 27E/62, wspierające frankowiczów w uzyskaniu takich wyników rozpraw sądowych jak między innymi:

  • zwrot poniesionych kosztów sądowych,
  • zwrot kwoty za nadpłacenie kredytu z uwagi na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych,
  • zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego,
  • zwrot rat kredytu wpłacanych do banku 10 lat wstecz z uwagi na nieważność całej umowy kredytowej,
  • zwrot wpłaconych prowizji i składek ubezpieczeń powiązanych z kredytem.

Warto wspomnieć, że FrankowaPomocPrawna.pl oferuje swoim klientom bezpłatną analizę umowy kredytowej oraz opinię prawną.


Adres: ul. Piękna 27E/62, 50-506 Wrocław

E-mail: biuro@frankowapomocprawna.pl

Telefon: 739 119 889

WWW: https://frankowapomocprawna.pl/