Budownictwo

GRUPA GEOLOGICZNA

Oferujemy wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich i geologicznych dla potrzeb budownictwa i ochrony środowiska. Badania geologiczne i geotechniczne, przeprowadzane przez naszą firmę prowadzone są za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz za pośrednictwem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi uprawnieniami. Dla wszystkich dokumentacji wykonujemy prace terenowe w pełnym zakresie tj. wiercenia, sondowania. Wykonywane są one zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 z 24.08.1998). Gwarantujemy profesjonalne podejście i terminowość wykonywanych prac.


Adres: ul. Poznańska 21-23, 53-631 Wrocław

E-mail: biuro@grupageologiczna.pl

Telefon: 606 597 744 / 695 997 741

WWW: http://grupageologiczna.pl