Specjalistyczne

Longar

Głównym zadaniem firmy Longar jest budowa instalacji akustycznych ograniczających wpływ hałasu na środowisko.
Realizują zadania polegające na wyciszeniu pojedynczych urządzeń oraz całych obiektów przemysłowych. Prace wykonują w oparciu o projekty akustyczne poprzedzone analizą źródeł hałasu. Budują i projektują obudowy dźwiękoizolacyjne, kabiny dozoru technicznego, ekrany akustyczne i tłumiki hałasu. Wymagania dotyczące pomieszczeń czystych i ochrony procesu technologicznego przed zanieczyszczeniami są zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w wielu dziedzinach przemysłu. Pomieszczenia czyste budowane są w celu spełnienia warunków wysokiej czystości dla przemysłu elektronicznego, farmacji i biotechnologii.


Adres: ul. Mennicza 13, 50-057 Wrocław

E-mail: biuro@longar.com.pl

Telefon: 71 344 61 62

WWW:http://longar.pl