Edukacja

Policealne Studium Techniki Dentystycznej

Chcesz zostać technikiem dentystycznym? Możesz to osiągnąć w Policealnym Studium Techniki Dentystycznej. Szkoła kształci techników dentystycznych w całym województwie dolnośląskim i lubuskim. Kierując się przekonaniem, że najważniejsza jest praktyka, organizuje 80% zajęć praktycznych. Dodatkowo współpracuje z renomowanymi firmami z dziedziny stomatologii, które udostępniają uczniom nowoczesne i profesjonalne urządzenia dentystyczne do ćwiczeń. Studium kończy się uzyskaniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – Dyplom Technika Dentystycznego, świadectwo kwalifikacyjne, a także europass w dwóch językach, umożliwiający podjęcie pracy również za granicą.


Adres: ul. Towarowa 14, 65-114 Zielona Góra

E-mail: biuro@szkola-dentystyczna.zgora.pl

Telefon: (68) 452 16 61

WWW: szkoladentystyczna.pl