Szkolenia

Tomasz Sidewicz

Tomasz Sidewicz – ekspert posiadający 22 letnie doświadczenie w zawodzie. Trener jest specjalistą w dziedzinie perswazji, wywierania wpływu oraz negocjacji.

Misją Tomasza Sidewicza jest podnoszenie efektywności wśród pracowników w działach handlowych oraz zakupowych.

Doświadczenie, umiejętności oraz wiedza to czynniki, które wykształciły konkretną postawę biznesową u Tomasza Sidewicza. Postawa ta opiera się o kilka prostych zasad, np.

„Wiedza to władza!”

„W biznesie mam tylko to co sam wynegocjuję!”

Oferta szkoleniowa Tomasza Sidewicza skierowana jest do dyrektorów, menedżerów, handlowców oraz kupców, którzy chcą poprawić efektywność w pracy oraz czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji.


E-mail: sidewicz@gmail.com

Telefon: tel: +48 606 64 20 81

WWW: sidewicz.com