Edukacja, Usługi

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oferuje studia inżynierskie w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na kierunkach takich, jak budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Oprócz tego oferowane są studia podyplomowe na wielu kierunkach, np. energetyka i odnawialne źródła energii, gospodarka wodna, budownictwo drogowe i inne.

Serdecznie zapraszamy do poznania szczegółów i pełnej oferty poprzez stronę internetową  WISBiOP w Radomiu.


Adres: ul. Grzybowska 4/6 26-600 Radom

E-mail:  wisbiop@wisbiop.pl

Telefon: +48 385 11 16

WWW:  https://wisbiop.pl/