Kultura

Music Export Poland

Polska muzyka od lat nieustannie zmienia się i ewoluuje. Coraz więcej polskich artystów rozpoznawalnych jest zagranicą. Aby wzmocnić ten efekt powstał projekt o nazwie Music Export Poland.

Projekt, który wspierany jest przez MKiDN, ZAiKS oraz ZPAV wspiera promocję polskich muzyków za granicami Polski. Projekt Music Export Poland zakłada eksport polskiej muzyki, które opierać się nie tylko na wzroście popularności ale również na celach biznesowych, a do tych promocji muzyki oraz samych artystów, niewątpliwie może należeć. Jednym z celów niniejszego projektu jest również wtłoczenie eksportu polskiej muzyki do ogółu składników, które stanowić mogą podstawę do wymiany handlowej. Koordynatorzy projektu MExP nieustannie badają polski rynek muzyczny aby posiadać dogłębny research związany z bieżącymi trendami, nowymi gwiazdami na polskim rynku muzycznym oraz z nieoszlifowanymi diamentami, nad którymi pracami może zaowocować wzrostem rozpoznawalności naszych muzyków, solistów i całych zespołów muzycznych.


Music Export Poland

E-mail: biuro@musicexportpoland.org